Biyoloji Bölümü

Biyoloji Bölümü

Bolu AİBÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, 1992 yılında kurulan Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı olan Fen Edebiyat Fakültesi'nin 1993 yılında eğitime başlayan ilk bölümü olup, eğitim dili İngilizcedir. Biyoloji Bölümü, biyolojinin değişik alanlarında biyolog yetiştirerek lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir. Biyoloji Bölümünün ikinci öğretim lisans programı bulunmamaktadır.

Biyolojide canlıların yeryüzüne dağılımı, anatomisi, fizyolojisi, ekolojik ilişkileri üzerinde eğitim ve araştırmalar yapılır. Biyoloji alanında çalışacak kimse, meraklı bir gözlemci, sabırlı bir araştırmacı ve objektif bir bilimsel bakış açısına sahip olmalıdır. Araştırma alanlarımız ağırlıklı olarak; bitki ve hayvan sistematiği, bitki ve hayvan fizyolojisi, bitki biyoteknolojisi, moleküler biyoloji, genetik, ekoloji, hücre biyolojisi, hidrobiyoloji, mikrobiyoloji ve moleküler sistematik konularını içermektedir. Ayrıca, bölümümüzde Biyoteknoloji Laboratuvarı, Alg Biyoteknolojisi ve Genomiks Laboratuvarı, Kardiyovasküler Fizyoloji, Uygulamalı Mikrobiyoloji Araştırma Laboratuvarı, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Su Analiz Laboratuvarı, Böcek Patolojisi ve Biyolojik Mücadele Laboratuvarı, Bitki genetiği ve patolojisi, Gıda Biyoloji, Moleküler Biyoloji (Biyokimya), Moleküler Zooloji Laboratuvarı, Sistematik Entomoloji, Bitki sistematiği ve moleküler biyoloji, Bitki Fizyolojisi Laboratuvarı, Limnoloji Laboratuvarı, Balık Biyolojisi Araştırma Laboratuvarı, Biyolojik Aktivite Araştırma Laboratuvarı, Tıbbi Bitkiler Araştırma Laboratuvarı, Moleküler Genetik Araştırma Laboratuvarı, Bitki Sistematiği ve ekolojisi laboratuvarı, Mikrobiyal Simbiyosis, Herbaryum Müzesi ve Entomoloji Müzesi bulunmaktadır. Bölümümüz yukarıda bahsedilen alanlarda araştırma yapılabilecek teknolojiler ile donatılmıştır. Bölümümüzün öğretim üyeleri gerek üniversitemizin araştırma fonlarından gerekse üniversite dışı kaynaklardan maddi destek imkânları bulabilmektedirler.

 

Programın Amacı: Biyoloji ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak. Biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürülebilirliğini gözeterek çevresel sorunların evrensel ve toplumsal boyutları ile hukuksal sonuçları konusunda etik değerleri göz önüne alarak duyarlılık sahibi olmak.  Laboratuvar ve saha çalışmalarında çağdaş yöntem ve teknikleri kullanarak veri toplamak, deney yapmak, sonuçları analiz etmek ve yorumlayabilmek.  Alanında karşılaşılan sorunları çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk almak.  Alanında öğrendiği bilgileri ve ürettiği çözümleri, uygun yöntem ve teknikleri kullanarak anlaşılır şekilde aktarabilmektir.

 

Mezunların Yaptıkları İşler: Biyoloji mezunlarının iş imkânı bulabileceği birçok devlet kurumu veya özel firma bulunmaktadır. Çalışabilecekleri iş alanları geniştir; ancak iş alanları geniş de olsa iş bulma imkânları kısıtlı sayılmaktadır. Çünkü biyoloji alanında KPSS’den az alım yapılmaktadır, bu nedenle de birçok bölüme göre KPSS taban puanları yüksektir. Mezunlar birçok devlet kurumunda KPSS yolu ile görev alabilir. Devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri ve özel hastanelerde faaliyet gösteren laboratuvarlarda biyolog olarak görev alabilirler. Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde, üniversitelerin tıp fakültelerinde, hidrobiyoloji araştırma merkezlerinde, Çevre, Orman, Tarım ve Köy İşleri Bakanlıklarına bağlı kuruluşlarda, özel sektörde, ilaç ve besin endüstrisinde, yurtiçi ve yurtdışı kurumlarca yürütülen projelerde çalışılabilir. Ayrıca biyoloji mezunları liselerde öğretmenlik yapabilirler. Yine bu bölümden mezun olan öğrencilerin birçoğu ALES ve YDS gibi akademik sınavlara katılarak yüksek lisans ve doktora eğitimleri alıp üniversitelerde öğretim görevlisi olarak görev yapabilmektedirler.

 

Çalışma Alanları: Biyoloji bölümü iş olanaklarını çeşitli devlet kurumları ile özel kuruluşlar oluşturur. KPSS sınavına girip başarılı olanlar, herhangi bir kamu kuruluşunda görev alabilir. Öğretmenlik derslerini alanlar ortaokul kurumlarına öğretmen olarak atanabilir. Alanları ile ilgili özel şirketlere, firmalara şahsi başvuruda bulunanlar bu alanlarda çalışabilir.

 

 

FAKÜLTE DUYURULARI

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 14030 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 1000  
  • Email:         fef ibu.edu.tr
Top