2019-2020 Akademik Yılı Yaz Öğretimi

 

YAZ ÖĞRETİMİ GENEL BİLGİLER

 

 • Yaz öğretimi, güz ve bahar yarıyılı gibi olağan bir öğrenim dönemi değildir.
 • Yaz öğretiminde dersin açılması öğretim üyesinin, alınması ise öğrencinin isteğine bağlıdır.
 • Yaz öğretimi, ücrete tabi bir öğretim sürecidir. Yaz öğretiminde ders almak isteyen öğrenciler, kayıtlanacakları her bir ders için belirlenen ücreti ödemekle yükümlüdür. Yaz öğretimi ders kayıt ücretleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı' nın web sitesinden ilan edilir.
 • Yaz öğretiminde Fakültemizin bölümlerinde açılacak dersler ve sorumlu öğretim üyeleri, yaz öğretimi sürecinden önce öğrencilere duyurulur.
 • Yaz öğretimi, bahar yarıyılının sonu ve güz yarıyılının başlangıcı arasındaki ortalama yedi haftalık süreçten oluşan ve “Akademik Takvim” de belirlenen süreler içerisinde gerçekleştirilir.
 • Yaz öğretimine katılamayacak öğrenciler;

Ek sınav (tek-çift) hakkı kullananlar, (Yaz öğretimine kayıt yaptıran öğrenciler ek sınav (tek-çift) hakkı kullanamaz.)

Mezun olanlar, kaydı silinenler,

Disiplin cezası (uzaklaştırma cezası) ve izinli sayılma (kayıt dondurma) süresi devam edenler,

Lisans öğrencileri, önlisans programlarından ders alamaz.

Yabancı dil hazırlık sınıfında okuyan öğrenciler, bu programı bitirdikleri yılın sonunda açılan yaz öğretimine katılamaz.

 • Yaz öğretiminde Bölümlerimizde açılan derslere, yaz öğretimine katılamayacak öğrenciler kategorisinde yer almayan öğrenciler, açılan derslere eşdeğerlik yapan üniversitemizin diğer fakültelerine bağlı bölümlere kayıtlı öğrenciler, belirlenen süreler içerisinde başvuru yapmak kaydıyla diğer üniversitelerin öğrencileri “misafir öğrenci” statüsünde kayıtlanabilir.
 • Lisans programlarımızda yaz öğretimi kapsamında okutulması planlanan bir dersin açılabilmesi için asgari 10 öğrencinin derse kayıtlanması gerekir. Aksi durumda ders kapatılır.
 • Yaz öğretiminde öğrenciler, haftalık ders saatleri toplamının 15 saati (teorik, pratik, laboratuvar, uygulama, v.b.) aşmaması koşuluyla, en fazla 4 ders alabilirler.
Yaz öğretiminde haftalık ders saatlerinin toplamı, aşağıdaki örneklerde görüldüğü üzere hesaplanır;

(Teorik 3 + Uygulama 0 =  ÜÇ ders saati), (Teorik 3 + Pratik 2 =  BEŞ ders saati), (Teorik 3 + Laboratuvar 4 =  YEDİ ders saati) vb.

 


YAZ ÖĞRETİMİ  DERS KAYITLARI / DERSLER / SINAVLAR
 • BAİBÜ Senatosu kararı doğrultusunda; 2019-2020 yaz öğretiminde dersler ve sınavlar uzaktan eğitim metodu kapsamında online olarak gerçekleştirilecektir.
 • ilan edilen tarihler aralığında Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden ders kayıtlarını yapmakla, Türkiye İş Bankası’na öğrenim ücretini ödemekle, dersleri ile sınavlarına katılabilmek için BAİBÜ Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemine erişim sağlamakla yükümlüdür.
 • Yaz öğretiminin öğrenim ücreti, dersin ulusal kredi değeri üzerinden belirlenmektedir.
 • Haftalık ders saatleri toplamının 15 saati (teorik, pratik, laboratuvar, uygulama vb.) aşmaması koşuluyla, yaz öğretiminde en fazla 4 ders alınabilmektedir.
 • Yaz öğretimi ders kayıt aşamalarında "Danışman Onayları" süreci yoktur.
 • Yaz öğretiminde Bölümlerimizde açılan dersler Akademik Takvim de belirlenen yedi haftalık süreç içerisinde, gündüz programında okutulacaktır.
 • Yaz öğretimi dersleri, dersin ulusal kredi değerinin iki katı ders saati olarak haftalık ders programında okutulur. ( 3 kredilik bir dersin yaz öğretiminde haftada 6 ders saati okutulması gibi.)
 • Haftalık ders ve sınav programları, Fakültemizin web sitesinde yer alan "Öğrenci Bilgi Portalı" menüsünde yayımlanacaktır.
 • Olağan (güz-bahar) dönemlerde de olduğu gibi, yaz öğretiminde teorik derslerde devam zorunluluğu %70, pratik derslerde ise %80  oranındadır. 
 • Kayıtlanılan her bir ders için en az bir ara ve bir final sınavının yapıldığı yaz öğretiminde, bütünleme sınavı uygulanmaz.
 • Programlandırılmış gün, saat, salonda gerçekleştirilen yaz öğretiminin ara-final sınavlarına veya programlandırılmaksızın yapılan benzeri değerlendirme etkinliklerine kısa süreli sağlık mazereti nedeniyle katılamayan öğrenciye, bir kez mazeret sınavı hakkı tanınır.

Ders Kayıtları 1. Aşama: 20-23 Temmuz 2020

Yaz öğretiminde alınacak derslere “Bilgi Yönetim Sistemi” portalından kayıt yapılır. “Kayıtlanma Aşaması: Taslak” olarak görülecektir.

Ekranda görülecek ücret İş Bankasının herhangi bir şubesine ödenir.

Ücret ödeme işlemi tamamlandıktan sonra “Bilgi Yönetim Sistemi” portalında seçilen derslere “Kesin Kayıt” işlemi yapılır. “Kayıtlanma Aşaması: Yaz Okulu İlk Aşama” olarak görülecektir.

Yaz öğretimi 1. ders kayıt aşaması sonunda açılması için asgari öğrenci sayısına (10) ulaşan derslere yapılan ders kayıtları iptal edilemez, ders değişiklik işlemi yapılmaz

Ders Kayıtları 2. Aşama: 24-26 Temmuz 2020

Asgari kontenjan sayısına ulaşmadığı için kapatılan derste kaydı bulunan öğrencilerin, kapatılan bu dersler yerine kontenjanını dolduran diğer derslere kayıtlanabilecekleri süreçtir. (Açılan diğer yaz öğretimi dersine kayıtlanmak, öğrencinin isteğine bağlıdır.) Kapatılan dersinin yerine farklı bir derse kayıtlanmak isteyenler, iki ders arasındaki ücret farkını İş Bankası'nın şubesine ödeyerek, 1. kayıt aşamasında olduğu gibi ders kaydı yapmalıdır.

 

2019-2020 Akademik Yılı Yaz Öğretimi Takvimi
 Ders Kayıtları (1. Aşama)  20-23 Temmuz 2020 
 Ders Kayıtları (2. Aşama)  24-26 Temmuz 2020
 Derslerin Başlaması  27 Temmuz 2020 Pazartesi
 Ara Sınav Notlarının Girilmesi İçin Son Gün  11 Eylül 2020 Cuma
 Derslerin Sona Ermesi  11 Eylül 2020 Cuma
 Final Sınavları  14-16 Eylül 2020
 Final Sınavı Notlarının Girilmesi İçin Son Gün  18 Eylül 2020 Cuma

 

 


BÖLÜM İÇİ YAZ ÖĞRETİMİ:

 • Fakültemizin öğrencileri, öğrencisi oldukları bölümlerinde ders açılması durumunda "Bölüm İçi Yaz Öğretimi"ne katılabilir. 2019-2020 akademik yılının yaz öğretiminde Fakültemizin Biyoloji, Kimya, Matematik, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Psikoloji Bölümlerinde ders/dersler açılmıştır. Açılan dersler aşağıda ki ekte sunulmuştur.

 


FAKÜLTE ve ÜNİVERSİTE İÇİ YAZ ÖĞRETİMİ:

 • Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı fakültelerin bölümlerinde yaz öğretimine yönelik açılan dersler arasından uygun bulunanlara üniversite içi ders eşdeğerliği çalışması yapan Bölümlerimizin öğrencileri "Fakülte / Üniversite İçi Yaz Öğretimi"ne katılabilir.
 • Bölüm Başkanlıklarımızca teklif edilen ve değerlendirme neticesinde Dekanlığımızca kabul edilen ders eşdeğerlik listeleri, web sitemizden ilan edilir.
 • Ders eşdeğerliği yapılmayan veya kabul edilmeyen diğer bölümlerin açtıkları yaz öğretimi derslerine ders kaydı yapılamaz.
 • Ders kayıt işlemlerini gerçekleştirirken “Bilgi Yönetim Sistemi” > “Kayıt Yenileme (Ders Seçme) İşlemleri” > “Açılan Dersler” sekmesinde eşdeğerliği sağlanan bölüm dersinin kutucuğu işaretlenir, ders adının yanında diğer bölümde dersi okutacak ilgili öğretim üyesine ait verileri görülmektedir.
 • Üniversitemizin veya Fakültemizin diğer bölümlerinden yaz öğretimi dersine kayıtlanan öğrenciler, ilgili dersin adı/içeriğiyle, ilgili bölümün öğretim üyesinin sorumluluğunda okutulacak derse ve sınavlarına ilgili fakültenin dersliklerinde katılacaktır.
 • Yaz öğretimi bitiminde, dersin sorumlu öğretim üyesi tarafından “Bilgi Yönetim Sistemi” ne tanımlanan not, eşdeğerlik yapılan bölüm müfredatı dersinin notu olarak öğrencinin transkriptine yansıtılır.

 


ÜNİVERSİTE DIŞI YAZ ÖĞRETİMİ:

Lisans programlarımıza kayıtlı öğrenciler, aşağıdaki koşullara bağlı olarak BAİBÜ dışındaki diğer üniversitelerden yaz öğretimi dersi alabilmektedir;

 • Bölümümüzdeki aktif öğrenim sürecini sürdürüyor olması,
 • Devam eden üniversiteden uzaklaştırma cezasının veya kayıt dondurma işleminin bulunmaması,
 • (Varsa) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimini başarıyla tamamlamış ve en az bir eğitim-öğretim yarıyılı Bölümümüzde öğrenim görmüş olması,
 • Bulunduğumuz eğitim-öğretim yılının bahar yarıyılında tek-çift sınavına katılmamış olması,
 • Üniversite içi ve(ya) dışından almak istediği ders sayısının dördü, ders saatleri (teorik+pratik+uygulama+laboratuvar) toplamının onbeşi aşmaması,
 • Üniversitemize kayıt yılı itibariyle Bölümümüzün ve diğer lisans programının LYS/YGS/YKS taban puanlarının birbirleri ile eşit veya diğer programın yüksek olması,
 • Diğer yükseköğretim kurumundan almayı istediği yaz öğretimi dersinin içeriğinin, öğretim dilinin, yerel kredi ve AKTS değerinin, öğrencinin tâbi olduğu müfredatındaki dersine eşdeğer veya diğer programın yüksek olması,
 • Farklı birimlerden ders alınacak ise, programlar arası haftalık ders saatlerinin eş zamanlı olarak konumlandırılmamış olması,
 • Diğer yükseköğretim kurumunda yaz öğretimi dersleri başlamadan önce, Bölüm Başkanlığından onay alınmak üzere yazılı başvuruda bulunması,
 • Yaz öğretimi bitiminde diğer yükseköğretim kurumundan alınan not döküm belgesinin ıslak imzalı ve mühürlü olması, üzerinde “GİZLİ” ibaresi bulunan kapalı ve mühürlü zarf içerisinde iadeli-taahhütlü posta, kargo veya elden Bölüm Başkanlığı’na ulaştırılması koşuluna bağlıdır.

Koşullarından birinin uygun olmaması durumunda, Üniversite dışından ders alınamaz.

Üniversite Dışı Yaz Öğretimi Başvurusu İşlemleri;

Üniversite dışı yaz öğretimi başvurusu formuna erişim için İNDİRİNİZ.

Üniversite Dışı Yaz Öğretimi Bitiminde Gerçekleştirilecek İşlemler;

 • İlgili Bölüm Başkanlığınca değerlendirilen başvuru uygun görülür ise, öğrenci diğer yükseköğretim kurumunda yaz öğretimine katılır. Yaz öğretimi bitiminde öğrenci tarafından iletilen not dökümü Bölüm Kurulunda görüşülür, karar teklifi düzenlenir ve Bölüm Başkanlığı’na iletilir.
 • Bölüm Kurulu karar teklifi, başvuru evrakı ile ekleri Bölüm Başkanlığı’nın üst yazısına eklenerek Fakülte Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere Dekanlığa sunulur.
 • Üniversite dışından alınan yaz öğretimi dersinin eşdeğerlik ve not intibakı işlemine ilişkin nihai değerlendirmenin yer aldığı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı, bir sonraki eğitim-öğretim yarıyılının ders kayıtları sürecine kadar BAİBÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na bildirilir, öğrencinin müfredatında ki eşdeğer dersi ve notu ÖİDB yetkilisince ilgilinin transkriptine işlenerek süreç tamamlanır.

 

2019-2020 YAZ ÖĞRETİMİ MİSAFİR ÖĞRENCİ KAYITLARI

Üniversitemizin mevzuatlarına bağlı olarak geçici süreli misafir öğrenci statüsünde Fakültemizin Bölümlerinden ve(ya) Üniversitemizin diğer akademik birimlerinden yaz öğretimi ders(ler)i almak üzere, Üniversitemizin bilgi yönetim sistemi portalına tanımlanma isteminde bulunan diğer yükseköğretim kurumlarına kayıtlı öğrencilerin başvurularına yönelik düzenlenen makale metnidir. 

Diğer yükseköğretim kurumu öğrencilerinin, Fakültemize/Üniversitemize "misafir öğrenci" statüsünde kayıtlanabilmesi;

 • Üniversitesinde ki aktif öğrenim sürecini sürdürüyor olması,
 • Devam eden üniversiteden uzaklaştırma cezasının veya kayıt dondurma işleminin bulunmaması,
 • (Varsa) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimini başarıyla tamamlamış ve en az bir eğitim-öğretim yarıyılı Bölümünde öğrenim görmüş olması,
 • Üniversitemizden almak istediği ders sayısının dördü, ders saatleri (teorik+pratik+uygulama+laboratuvar) toplamının onbeşi aşmaması,
 • İlan edilen tarihler aralığında online başvuru sisteminden ön kayıt işleminin yapılması koşuluna bağlıdır.

Koşullarından birinin uygun olmaması durumunda, kayıt başvurusu kabul edilmez.

  

Yaz Öğretimi Misafir Öğrenci Kayıt Başvurusu İşlemleri;

 • 2019-2020 eğitim-öğretim yılının yaz öğretiminde Fakültemizin Bölümlerinden ders almayı talep eden misafir öğrenci adaylarının başvuruları, COVİD-19 pandemisine yönelik alınan tedbirler kapsamında online başvuru sistemi ile kabul edilecektir.

Online başvurularınız için; http://uyg.ibu.edu.tr/yazsis sayfasında yer alan adımları izleyerek, ön kayıt için istenen bilgilerinizi sisteme tanımlayınız, gönderiniz. 

 • Kayıt başvurusu iletilen misafir öğrenci adayının öğrenim ve kimlik bilgileri, birim görevlilerimiz tarafından BAİBÜ Bilgi Yönetim Sistemi veri tabanına tanımlanır.
 • Yaz öğretimi misafir öğrencisi kaydını yaptıranlar, Üniversitemizin diğer akademik birimlerinden de ders alabilmektedir.
 • İhtiyacı olan öğrenciler tarafından dökümü alınarak resmi işlemlerde kullanılabilen ders içeriklerimize, web sitemizden online olarak erişilebilmektedir. Posta, kargo, faks ve sanal ortam araçları üzerinden, öğrenciye ders içeriği gönderilmeyecektir. Ders içeriklerine erişim için TIKLAYINIZ. 
 • Yaz öğretimi kapsamında Fakültemizden ve(ya) Üniversitemizin diğer akademik birimlerinden kayıtlandığı ders(ler)ine ait not dökümleri, BAİBÜ Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi aracılığıyla öğrencisi olduğu üniversitesinin Rektörlüğü’ne resmi e-yazı ile iletilir.

 


EKLER:

2019-2020 Yaz Öğretiminde Üniversitemizde Açılması Planlanan Derslerin Listesi

2019-2020 Yaz Öğretimi Ders Eşdeğerlikleri Listesi

2019-2020 Yaz Öğretimi Uygulama Esasları

Ders Kayıt İşlemi Teknik Sunusu (BAİBÜ Öğrencileri)

 

 

 

  

FAKÜLTE DUYURULARI

 • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 14030 Gölköy BOLU
 • Tel: +90 374 254 1000(1201) Fax: +90 374 253 4642
 • Email:         fef ibu.edu.tr
Top