BİLİME KATKILARIMIZ

BİLİME KATKILARIMIZ

Fakültemizin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi, Dekan Yardımcısı Doç. Serdar UĞURLU'nun koordinatörlüğünde ve lisans programı öğrencilerinin katılımıyla derlenen, geçmişten günümüze şehrimizin doğum geleneklerine ışık tutan "Bolu Folklorunda Doğum Geleneği" adlı derleme kitabı bilim camiası ile birlikte okurların beğenisine sunuldu.

 

Fakültemizin Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Abdullah LÜLECİ'nin, dünya tarihinin keskin ve kanlı bir dönemeçle modern çağa savrulduğu zaman aralığındaki istihbarat, casusluk ve propaganda gibi gizli konularını ayrı başlıklar altında incelediği "Savaş Günlerinde Gizli Kuvvetler" adlı kitabı bilim camiası ile birlikte okurların beğenisine sunuldu.

 

Fakültemizin Biyoloji Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Okan KÜLKÖYLÜOĞLU’nun koordinatörlüğünü yürüttüğü, Dr. Öğr. Üyesi Ebru ÇELEN'in araştırmacı olduğu, Doç. Dr. Mehmet YAVUZATMACA ile Fizik Anabilim Dalı lisansüstü programı öğrencilerinden Ozan Yılmaz ile Umutcan Gürer' in yardımcı eleman rolünü üstlendiği  “Biyotik ve Abiyotik Faktörlerin Ostrakoda (Crustacea) Üreme Şekilleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması” isimli proje TÜBİTAK Proje Performans Ödülü’ne değer görüldü.

 

Fakültemizin Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Tülay METİN' in, Selçuklu şehirlerinin oluşumunu, iskânını, savunma yapılarını, idarî yapısını, müesseselerini, şehir halkının kültürel, dinî ve sosyo-ekonomik hayatını ayrı başlıklar altında incelediği "Selçuklu Çağında Yaşamak" adlı kitabı bilim camiası ile birlikte okurların beğenisine sunuldu.

Page 1 of 7

FAKÜLTE DUYURULARI

Top