Print this page

2019-2020 Yaz Öğretimi Misafir Öğrenci Kayıtları
Featured

01 Temmuz 2020

2019-2020 YAZ ÖĞRETİMİ MİSAFİR ÖĞRENCİ KAYITLARI

Üniversitemizin mevzuatlarına bağlı olarak geçici süreli misafir öğrenci statüsünde Fakültemizin Bölümlerinden ve(ya) Üniversitemizin diğer akademik birimlerinden yaz öğretimi ders(ler)i almak üzere, Üniversitemizin bilgi yönetim sistemi portalına tanımlanma isteminde bulunan diğer yükseköğretim kurumlarına kayıtlı öğrencilerin başvurularına yönelik düzenlenen makale metnidir. 

Diğer yükseköğretim kurumu öğrencilerinin, Fakültemize/Üniversitemize "misafir öğrenci" statüsünde kayıtlanabilmesi;

 • Üniversitesinde ki aktif öğrenim sürecini sürdürüyor olması,
 • Devam eden üniversiteden uzaklaştırma cezasının veya kayıt dondurma işleminin bulunmaması,
 • (Varsa) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimini başarıyla tamamlamış ve en az bir eğitim-öğretim yarıyılı Bölümünde öğrenim görmüş olması,
 • Üniversitemizden almak istediği ders sayısının dördü, ders saatleri (teorik+pratik+uygulama+laboratuvar) toplamının onbeşi aşmaması,
 • İlan edilen tarihler aralığında online başvuru sisteminden ön kayıt işleminin yapılması koşuluna bağlıdır.

Koşullarından birinin uygun olmaması durumunda, kayıt başvurusu kabul edilmez.

 

Yaz Öğretimi Misafir Öğrenci Kayıt Başvurusu İşlemleri;

 • 2019-2020 eğitim-öğretim yılının yaz öğretiminde Fakültemizin Bölümlerinden ders almayı talep eden misafir öğrenci adaylarının başvuruları, COVİD-19 pandemisine yönelik alınan tedbirler kapsamında 19/07/2020 Pazar günü saat24:00'a kadar online başvuru sistemi ile kabul edilecektir.

Online başvurularınız için; http://uyg.ibu.edu.tr/yazsis sayfasında yer alan adımları izleyerek, ön kayıt için istenen bilgilerinizi sisteme tanımlayınız, gönderiniz. 

 • Kayıt başvurusu iletilen misafir öğrenci adayının öğrenim ve kimlik bilgileri, birim görevlilerimiz tarafından BAİBÜ Bilgi Yönetim Sistemi veri tabanına tanımlanır.
 • Yaz öğretimi misafir öğrencisi kaydını yaptıranlar, Üniversitemizin diğer akademik birimlerinden de ders alabilmektedir.
 • İhtiyacı olan öğrenciler tarafından dökümü alınarak resmi işlemlerde kullanılabilen ders içeriklerimize, web sitemizden online olarak erişilebilmektedir. Posta, kargo, faks ve sanal ortam araçları üzerinden, öğrenciye ders içeriği gönderilmeyecektir. Ders içeriklerine erişim için TIKLAYINIZ. 
 • Yaz öğretimi kapsamında Fakültemizden ve(ya) Üniversitemizin diğer akademik birimlerinden kayıtlandığı ders(ler)ine ait not dökümleri, BAİBÜ Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi aracılığıyla öğrencisi olduğu üniversitesinin Rektörlüğü’ne resmi e-yazı ile iletilir.

 

YAZ ÖĞRETİMİ  DERS KAYITLARI / DERSLER / SINAVLAR

 • BAİBÜ Senatosu kararı doğrultusunda; 2019-2020 yaz öğretiminde dersler ve sınavlar uzaktan eğitim metodu kapsamında online olarak gerçekleştirilecektir.
 • T.C. kimlik numarası BAİBÜ yaz öğretimi öğrenci numarası olarak otomasyona tanımlanan misafir öğrenciler, BAİBÜ Bilgi Yönetim Sistemi portalındaki hesabını akredite etmekle, ilan edilen tarihler aralığında Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden ders kayıtlarını yapmakla, Türkiye İş Bankası’na öğrenim ücretini ödemekle, dersleri ile sınavlarına katılabilmek için BAİBÜ Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemine erişim sağlamakla yükümlüdür.
 • Yaz öğretiminin öğrenim ücreti, dersin ulusal kredi değeri üzerinden belirlenmektedir.
 • Haftalık ders saatleri toplamının 15 saati (teorik, pratik, laboratuvar, uygulama vb.) aşmaması koşuluyla, yaz öğretiminde en fazla 4 ders alınabilmektedir.
 • Yaz öğretimi ders kayıt aşamalarında "Danışman Onayları" süreci yoktur.
 • Bölümlerimizde yaz öğretimine yönelik açılan dersler akademik takvimde belirlenen yedi haftalık süreç içerisinde, gündüz programında okutulacaktır.
 • Yaz öğretimi dersleri, dersin ulusal kredi değerinin iki katı ders saati olarak haftalık ders programında okutulur. ( 3 kredilik bir dersin yaz öğretiminde haftada 6 ders saati okutulması gibi.)
 • Haftalık ders ve sınav programları, Fakültemizin web sitesinde yer alan "Öğrenci Bilgi Portalı" menüsünde yayımlanacaktır.
 • Yaz öğretiminde teorik derslerde devam zorunluluğu %70, pratik derslerde ise %80 oranındadır. 
 • Kayıtlanılan her bir ders için en az bir ara ve bir final sınavının yapıldığı yaz öğretiminde, bütünleme sınavı uygulanmaz.
 • Programlandırılmış gün, saat, salonda gerçekleştirilen yaz öğretiminin ara-final sınavlarına veya programlandırılmaksızın yapılan benzeri değerlendirme etkinliklerine kısa süreli sağlık mazereti nedeniyle katılamayan öğrenciye, bir kez mazeret sınavı hakkı tanınır.

Ders Kayıtları 1. Aşama: 20-23 Temmuz 2020

Yaz öğretiminde alınacak derslere “Bilgi Yönetim Sistemi” portalından kayıt yapılır. “Kayıtlanma Aşaması: Taslak” olarak görülecektir.

Ekranda görülecek ücret İş Bankası'nın herhangi bir şubesine ödenir.

Ücret ödeme işlemi tamamlandıktan sonra “Bilgi Yönetim Sistemi” portalında seçilen derslere “Kesin Kayıt” işlemi yapılır. “Kayıtlanma Aşaması: Yaz Okulu İlk Aşama” olarak görülecektir.

Yaz öğretimi 1. ders kayıt aşaması sonunda açılması için asgari öğrenci sayısına (10) ulaşan derslere yapılan ders kayıtları iptal edilemez, ders değişiklik işlemi yapılamaz

Ders Kayıtları 2. Aşama: 24-26 Temmuz 2020

Asgari kontenjan sayısına ulaşmadığı için kapatılan derste kaydı bulunan öğrencilerin, kapatılan bu dersler yerine kontenjanını dolduran diğer derslere kayıtlanabilecekleri süreçtir. (Açılan diğer yaz öğretimi dersine kayıtlanmak, öğrencinin isteğine bağlıdır.) Kapatılan dersinin yerine farklı bir derse kayıtlanmak isteyenler, iki ders arasındaki ücret farkını İş Bankası'nın şubesine ödeyerek, 1. kayıt aşamasında olduğu gibi ders kaydı yapmalıdır.

2019-2020 Akademik Yılı Yaz Öğretimi Takvimi
 Ders Kayıtları (1. Aşama)  20-23 Temmuz 2020 
 Ders Kayıtları (2. Aşama)  24-26 Temmuz 2020
 Derslerin Başlaması  27 Temmuz 2020 Pazartesi
 Ara Sınav Notlarının Girilmesi İçin Son Gün  11 Eylül 2020 Cuma
 Derslerin Sona Ermesi  11 Eylül 2020 Cuma
 Final Sınavları  14-16 Eylül 2020
 Final Sınavı Notlarının Girilmesi İçin Son Gün  18 Eylül 2020 Cuma

EKLER:

2019-2020 Yaz Öğretiminde Üniversitemizde Açılması Planlanan Derslerin Listesi

2019-2020 Yaz Öğretimi Uygulama Esasları

2019-2020 Yaz Öğretimi Öğrenim Ücretleri

Ders Kayıt İşlemleri Kılavuzu (Misafir Öğrenciler)