Print this page

Eurostudent VII Anketi

04 Haziran 2020

Eurostudent Projesi; Avrupa'daki yükseköğretim öğrencilerinin sosyo-ekonomik koşulları hakkında uluslararası, karşılaştırılabilir ve güvenilir veri toplamak, bu veriyi analiz etmek ve katılımcı ülkelerdeki ilgili kurumlara eğitim politikalarını belirlemelerinde ve/veya mevcut politikalarını iyileştirmelerinde yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

 

Değerli Öğrencimiz,

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), sizi Türkiye'de eğitim konusunda geniş çaplı bir ankete katılmaya davet etmektedir. Bu anket 2000 yılından beri yürütülmektedir, öğrencilerin deneyimlerini izlemeye ve analiz etmeye hizmet etmektedir.

2019-2020 akademik yılında öğrenci olarak kaydolduğunuz için ankete katılmak üzere seçildiniz. YÖK, Türkiye'de yükseköğretimin kalitesini artırmaya sürekli olarak çalışmaktadır. Bu ankete katılarak bu amaca önemli ölçüde katkıda bulunmuş olursunuz. Anketin en geç 19 Haziran 2020 tarihine kadar yanıtlanması beklenmektedir.

Katılmak için lütfen yandaki bağlantıyı tıklayın: http://eurostudent.eu/turkey

Anketin doldurulması yaklaşık 25 dakika sürecektir. Cevaplarınız YÖK ve araştırmacılar için tamamen gizli ve anonimdir. Bir diğer ifadeyle doldurulmuş bir anketin verileri kullanılarakkullanılan kişiye kesinlikle ulaşılamamaktadır.

Katıldığınız için teşekkür ederiz!

 


Dear Student,

The Council of Higher Education (YÖK) invites you to take part in a large-scale survey about studying in Turkey. This survey has been conducted since 2000 and serves to monitor and analyze the experiences of students.

Since you are enrolled in the 2019-2020 academic year as a student, you have been selected to take part in the survey. YÖK constantly seeks to improve the quality of higher education in Turkey. By participating in this survey, you contribute significantly to that aim. The deadline for filling out the survey is on June 19, 2020.

To participate, please click the following link: http://eurostudent.eu/turkey

Filling out the survey will take approximately 25 minutes.

Your answers are completely confidential and anonymous for YÖK and the researchers. This means that a completed questionnaire can never be traced back to any individual.

Thank you very much in advance for taking part!