< < Uzaktan Eğitim Sistemine Erişim İmkânı Olmayan Öğrencilere Yönelik Kayıt Dondurma Başvuruları Başladı
Print this page

Uzaktan Eğitim Sistemine Erişim İmkânı Olmayan Öğrencilere Yönelik Kayıt Dondurma Başvuruları Başladı

06 Nisan 2020

COVID-19 virüsü ile ülke çapında yürütülen mücadele etkinliğinin ve bütünlüğünün zaafiyete uğratılmamasına, kurum personelimizin, öğrencilerimizin öngörülemeyen risk faktörlerine açık duruma getirilmemesine, salgın tehdidinin yaygınlaşmamasına yönelik alınan tedbirler kapsamında; 2019-2020 akademik yılının bahar yarıyılında Üniversitemizin eğitim-öğretim birimlerinde okutulmakta olan teorik derslerin bilişim sistemleri aracılığıyla uzaktan öğretim metodu ile verilmesine ilişkin alınan 2020/67 sayılı BAİBÜ Senato Kararı, 30 Mart 2020 tarihinden itibaren uygulamaya alınmıştır.

Pandemi nedeniyle bulundukları ikametgâhlarında uzaktan eğitim sistemine erişim sağlayabilecekleri donanım ve bilişim sistemleri olanağından yoksun olan öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na başvuruda bulunarak,  devam edemedikleri eğitimleri ile ilgili mağduriyetlerinin giderilmesini istemişlerdir. Ortaya çıkan bu sorunun çözümüne yönelik değerlendirme 31/03/2020 tarihli YÖK Yürütme Kurulu toplantısında gerçekleştirilmiş, “Yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde kayıtlı olup öğrenim gören öğrencilerin, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından talep etmeleri halinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarının dondurulmasına ve kayıt dondurulan sürenin azami süreden sayılmamasına” ifadesi ile karara bağlanmıştır.

Alınan kararın Fakültemizdeki uygulamasıyla ilgili izlenecek başvuru esasları, işlem protokolü ve başvuru formu Dekanlığımızca düzenlenerek, ilgili öğrencilerimizin bilgisine ve gereğine sunulmuştur;

  • Bu uygulama, donanım ve bilişim materyali eksikliği gerekçesiyle uzaktan eğitim sistemine erişim sağlayamadıkları için öğrenimlerine devam edemeyecek olan BAİBÜ Fen Edebiyat Fakültesi’nin bölümlerine kayıtlı öğrencilerin, 2019-2020 akademik yılının bahar yarıyılında geçici süreli yarıyıl izinli sayılma [kayıt dondurma] istemine ilişkin başvuru işlemlerini kapsamaktadır.
  • Başvuru süresi, en geç 19 Haziran 2020 tarihi ile sınırlıdır. Kapsamı, işlem protokolü ve süresi dikkate alınmayan başvurular işleme alınmayacaktır.
  • Öğrencinin kaydının dondurulduğu süreler azami öğrenim süresinden sayılmayacaktır.
  • Aşağıda bağlantısı verilen başvuru formunda yer alan öğrenim ve kimlik bilgileri alanlarının doldurulması, imzalanması, [ fefibu.edu.tr adresli e-postamıza ] ya da [ (+9) 0374 253 4642 numaralı faksımıza ] ya da [ Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Gölköy Yerleşkesi 14030 Merkez / BOLU / TÜRKİYE adresimize ] posta veya kargo ile iletilmesi ve takibiyle ilgili sorumluluk başvuruda bulunan öğrencinin yükümlülüğündedir.
  • Alınan başvurular, Fakültemizin birim görevlisi tarafından listelere geçirilecek ve kayıt dondurma işlemine ilişkin nihai değerlendirmenin yer aldığı Fakülte Yönetim Kurulu kararı bekletilmeksizin BAİBÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na iletilecektir.
  • ÖİDB birimi yetkilileri tarafından, kayıt dondurma işlemi öğrencinin bilgi yönetim sistemi portalındaki özlük bilgileri veri tabanına işlenecek, ders kayıtları iptal edilecek ve süreç tamamlanacaktır.

 

 Başvuru Formuna Erişim İçin TIKLAYINIZ