Bölümümüz 2013-2014 Eğitim yılıyla birlikte lisans düzeyinde %30 İngilizce dilinde eğitime geçmiştir. Buna göre, bölümümüze bu yıldan itibaren yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin mezun olabilmeleri için, 4 yıllık lisans eğitimleri süresince alacakları derslerin kredi toplamının en az %30'unun İngilizce dilinde açılan derslerden oluşması gerekmektedir.

İngilizce şartı nedeniyle, yeni kayıt yaptıran tüm öğrencilerimiz bölümdeki derslerine başlamadan önce okulumuzun Dil-Mer birimince açılacak İngilizce yeterlilik sınavına katılmakla yükümlüdürler. Bu sınavdan yeterli puan alamayan öğrenciler, üniversitemizde İngilizce hazırlık okuyacaklardır. Bunun için lütfen ilgili başvuru ve sınav tarihlerini üniversitemizin ve bölümümüzün internet sayfalarından takip ediniz.

 

HAZIRLIK SINIFINDA BAŞARISIZLIK DURUMU

Sosyoloji Bölümü Hazırlık Sınıfında başarısız olan öğrencilerin 2014-2015 eğitim öğretim yılı güz dönemi başında yapılacak olan Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavı'na girmeleri gerekmektedir. Bu sınavda da başarısız olunması halinde, bu öğrencilerin hazırlık sınıfına devam etme zorunluluğu bulunmaktadır. HAZIRLIK SINIFINDA BAŞARILI OLMADAN ÜNİVERSİTEMİZDE SOSYOLOJİ LİSANS EĞİTİMİNE GEÇEBİLMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR! Bu durumdaki öğrenciler, isterlerse başka bir üniversitede ya da kaydının bulunduğu üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa, eşdeğer programın bulunmaması halinde, yakın programlardan birine başvurabilirler.
 
Konuyla İlgili Yönetmelik: Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
 
MADDE 7 –
 
(1) Yükseköğretim kurumlarında bazı ön lisans, lisans veya lisansüstü programlarda dersler, senato kararı ve Yükseköğretim Genel Kurulunun onayı alınarak, sadece belirli bir yabancı dille veya Türkçe ve belirli bir yabancı dille karma olarak verilebilir. Derslerin Türkçe ve belirli bir yabancı dille karma olarak verildiği programlarda zorunlu ve seçmeli derslere ilişkin kredi saatlerinin asgari yüzde otuzluk kısmının bu yabancı dille verilmesi şarttır.
 
(7) Yabancı dil seviye tespit sınavından muaf olanlar ile yabancı dil hazırlık sınıfına devam edip yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olan öğrenciler, yabancı dille verilen ön lisans, lisans veya lisansüstü öğretim programına devam etmeye hak kazanır.
 
(12) Birinci fıkra kapsamına giren bir programa kayıt yaptıran öğrencinin yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen ikinci yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olamaması halinde, talebi üzerine, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından, başka bir üniversitede ya da kaydının bulunduğu üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa, eşdeğer programın bulunmaması halinde, yakın programlardan birine yerleştirilir.
 
Ancak bunun için, kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması gerekir.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Fen Edebiyat Fakültesi © 2017 Sayfa Başı