Lisans Programı

Tarih Bölümü Lisans Programında I. (gündüz) ve II. (gece) olmak üzere iki kategoride öğretim programı yürütülmektedir. 

Tarih Bölümü Lisans Programının eğitim öğretim dili %100 Türkçe' dir. Zorunlu veya isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulaması bulunmadığı için, bölümümüze kayıtlanan öğrenciler 1. Yarıyıl öğrencisi olarak eğitim öğretim sürecine başlamaktadırlar.

Tarih Bölümü Lisans Programının normal eğitim öğretim süresi sekiz yarıyıldan oluşmaktadır. Mezuniyet için gerekli derslerini tamamlayan ve mezuniyet şartlarını yerine getiren öğrenciler daha kısa sürede mezun olabilmektedirler.

Tarih Bölümü Lisans Programında toplamda 240 ECTS ve 160 krediden oluşan 80 adet dersi alarak, tüm derslerini başarılı notlar ile tamamlayan, kayıtlandığı derslerde FD, FF, I, NA notu olmayan ve mezuniyet aşamasında genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) en az 2.00 olan öğrenciler mezun olabilirler. Toplamdaki 80 dersten 50’si zorunlu, 30’u ise seçmeli derslerden oluşmaktadır. Öğrencinin mezun olabilmesi sınıf geçme sistemine göre değil, derste başarılı olması esasına dayalıdır.

Bölümümüz I. ve II. öğretim programından mezun olan öğrenciler Tarih Bölümü Lisans Programı Diploması almaya hak kazanırlar. Mezuniyete hak kazanan öğrenciye herhangi bir unvan verilmez.

Tarih Bölümü Lisans Programı mezunları başta kamu kurum-kuruluşları, kütüphaneler, arşivler olmak üzere görsel ve yazılı basında ve enformasyonla ilgili çeşitli kuruluşlarda istihdam edilebilir veya kariyer yapabilirler. Tarih öğretmeni olmak isteyen öğrenciler de pedagojik formasyon alarak Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda tarih öğretmeni olarak çalışabilirler. Ayrıca alan bilgilerini derinleştirebilir ya da lisansüstü eğitimi alarak akademik kariyeri seçebilirler. İlave olarak bölümümüz mezunları Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın çeşitli birimlerinin yanı sıra, özel kuruluşların kültür ve turizmle ilgili birimlerinde de çalışma olanağı bulabileceklerdir. Ayrıca, ülkemizin zengin kültürel mirası nedeniyle devlet kurumları ile sayıları hızla artan özel kuruluş ve vakıfların kurduğu müze ve çeşitli kültür birimlerinde yabancı dil bilen ve alanında iyi yetişmiş tarihçilere artan oranda talep duyulması da çalışma alanlarını genişletmektedir.

FAKÜLTE DUYURULARI

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 14030 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 253 4324 Fax: +90 374 253 4642
  • Email:         fef ibu.edu.tr
Top