Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı' nın ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı' nın fakültemizin öğrencilerine duyurusudur; 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, kütüphane koleksiyonunda bulunan materyalleri "Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yönergesi" kapsamında hizmete sunmaktadır. İlgili Yönergenin 10. maddesinde ödünç verilen kitapları uyarılara rağmen iade etmeyen kullanıcılar için hukuki süreç başlatılması konusunda gerekli işlemlerin yapılmasına hükmolunmuştur.

Fakültemizin 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni ile 2019 akademik yılında bölümlerimize yeni kayıtlanan öğrencilere yönelik oryantasyon programı düzenlendi.

Page 10 of 10

FAKÜLTE DUYURULARI

Top