Fakültemizin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Meral OZAN’ ın Türk halk masalları ve incelemesini kapsayan "Ocaktan Gelen Haber" adlı araştırma kitabı bilim camiası ile birlikte okuyucuların beğenisine sunuldu.

Fakültemizin Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Ömer METİN' in Ege'de Milli Mücadele yıllarını ve Yunan mezalimini Alaşehir özelinden aktardığı "Milli Mücadelede ALAŞEHİR" adlı kitabı bilim camiası ile birlikte okuyucuların beğenisine sunuldu.

Fakültemizin Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nusret ZENCİRCİ ile çalışma arkadaşları Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinden Prof. Dr. Hakan ULUKAN, ABD Kaliforniya -Davis Üniversitesinden Prof. Dr. Qualset ve KEW, Londra'dan Dr. Mark Nesbitt'in ortaklaşa kaleme aldıkları "Kavuzlu Buğdaylar (HULLED WHEAT)" adlı kitabı bilim camiası ile birlikte okuyucuların beğenisine sunuldu.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı' nın ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı' nın fakültemizin öğrencilerine duyurusudur; 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, kütüphane koleksiyonunda bulunan materyalleri "Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yönergesi" kapsamında hizmete sunmaktadır. İlgili Yönergenin 10. maddesinde ödünç verilen kitapları uyarılara rağmen iade etmeyen kullanıcılar için hukuki süreç başlatılması konusunda gerekli işlemlerin yapılmasına hükmolunmuştur.

Page 9 of 10

FAKÜLTE DUYURULARI

Top