Fakültemizin Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. İsmail EKER,  Biyoloji Ana Bilim Dalı tezli yüksek lisans programı öğrencisi Aydın ÇELİK ve lisans mezunu Naz EKER ile Ayşe KAYA' nın araştırmaları sonucunda yayımlanan "Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kampüs Florası" adlı kitabı bilim camiası ile birlikte doğaseverlerin beğenisine sunuldu.

Fakültemizin Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. İsmail EKER, tezli yüksek lisans programı öğrencisi Aydın ÇELİK ve lisans mezunu Ayşe KAYA ile Bolu Belediyesinden Ziraat Mühendisi Aylin AYDIN' ın araştırmaları sonucunda yayımlanan "Bolu’nun Endemik ve Nadir Bitkileri" adlı kitabı bilim camiası ile birlikte doğaseverlerin beğenisine sunuldu.

Fakültemizin Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Cemal SEZER' in, Hilâl-i Ahmer Cemiyeti' nin yeniden oluşumunu ve Trablusgarp Savaşı yıllarındaki faaliyetlerini aktardığı "Trablusgarp Savaşı'nda Hilâl-i Ahmer Cemiyeti" adlı kitabı bilim camiası ile birlikte okuyucuların beğenisine sunuldu.

Page 7 of 10

FAKÜLTE DUYURULARI

Top