DUYURULAR

Eurostudent VII Anketi

Eurostudent Projesi; Avrupa'daki yükseköğretim öğrencilerinin sosyo-ekonomik koşulları hakkında uluslararası, karşılaştırılabilir ve güvenilir veri toplamak, bu veriyi analiz etmek ve katılımcı ülkelerdeki ilgili kurumlara eğitim politikalarını belirlemelerinde ve/veya mevcut politikalarını iyileştirmelerinde yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

 

Page 1 of 4

FAKÜLTE DUYURULARI

Top