BİLİME KATKILARIMIZ

Fakültemizin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Meral OZAN ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden Prof. Fatma Ahsen TURAN' ın editörlüğünü yürüttüğü Türk halk kültürü ile inanç tarihini yakından ilgilendiren "Türk Mitolojisine Giriş" adlı araştırma kitabı bilim camiası ile birlikte okuyucuların beğenisine sunuldu.

Fakültemizin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Meral OZAN’ ın Türk halk masalları ve incelemesini kapsayan "Ocaktan Gelen Haber" adlı araştırma kitabı bilim camiası ile birlikte okuyucuların beğenisine sunuldu.

Fakültemizin Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Ömer METİN' in Ege'de Milli Mücadele yıllarını ve Yunan mezalimini Alaşehir özelinden aktardığı "Milli Mücadelede ALAŞEHİR" adlı kitabı bilim camiası ile birlikte okuyucuların beğenisine sunuldu.

Fakültemizin Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nusret ZENCİRCİ ile çalışma arkadaşları Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinden Prof. Dr. Hakan ULUKAN, ABD Kaliforniya -Davis Üniversitesinden Prof. Dr. Qualset ve KEW, Londra'dan Dr. Mark Nesbitt'in ortaklaşa kaleme aldıkları "Kavuzlu Buğdaylar (HULLED WHEAT)" adlı kitabı bilim camiası ile birlikte okuyucuların beğenisine sunuldu.

Page 3 of 6

FAKÜLTE DUYURULARI

Top