BİLİME KATKILARIMIZ

BİLİME KATKILARIMIZ

Fakültemizin Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Meral ORTAÇ’ın "Tarihsel Süreç ve Arkeolojik Bulgular Bağlamında Bolu Seben Kaya Barınakları/Sığınakları" adlı eseri, bilim camiası ile birlikte okuyucuların beğenisine sunuldu.

Fakültemizin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ömer YAĞMUR' un 17. Yüzyılda Batı Türkçesinin farklı ağız alanlarını gösteren eserler arasındaki yazıya geçirilmiş ses kayıtlarıyla Osmanlı sahası dil araştırmaları açısından yeni ufuklar açmayı hedeflediği ve inceleme özellikleri taşıyan "17. Yüzyılda Yaşayan Türkçenin Söz Varlığı " adlı kitabı bilim camiası ile birlikte araştırmacıların beğenisine sunuldu.

Fakültemizin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Erol ÖZTÜRK' ün Bolu ve çevresinden derlenen malzemeye bağlı olarak kaleme aldığı, derleme ve inceleme özellikleri taşıyan "Bolu İli Ağızları" adlı kitabı bilim camiası ile birlikte okuyucuların beğenisine sunuldu.

Fakültemizin Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. İsmail EKER,  Biyoloji Ana Bilim Dalı tezli yüksek lisans programı öğrencisi Aydın ÇELİK ve lisans mezunu Naz EKER ile Ayşe KAYA' nın araştırmaları sonucunda yayımlanan "Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kampüs Florası" adlı kitabı bilim camiası ile birlikte doğaseverlerin beğenisine sunuldu.

Page 3 of 8

FAKÜLTE DUYURULARI

Top