BİLİME KATKILARIMIZ

BİLİME KATKILARIMIZ

Fakültemizin Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. İsmail EKER, tezli yüksek lisans programı öğrencisi Aydın ÇELİK ve lisans mezunu Ayşe KAYA ile Bolu Belediyesinden Ziraat Mühendisi Aylin AYDIN' ın araştırmaları sonucunda yayımlanan "Bolu’nun Endemik ve Nadir Bitkileri" adlı kitabı bilim camiası ile birlikte doğaseverlerin beğenisine sunuldu.

Fakültemizin Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Cemal SEZER' in, Hilâl-i Ahmer Cemiyeti' nin yeniden oluşumunu ve Trablusgarp Savaşı yıllarındaki faaliyetlerini aktardığı "Trablusgarp Savaşı'nda Hilâl-i Ahmer Cemiyeti" adlı kitabı bilim camiası ile birlikte okuyucuların beğenisine sunuldu.

Fakültemizin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Meral OZAN ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden Prof. Fatma Ahsen TURAN' ın editörlüğünü yürüttüğü Türk halk kültürü ile inanç tarihini yakından ilgilendiren "Türk Mitolojisine Giriş" adlı araştırma kitabı bilim camiası ile birlikte okuyucuların beğenisine sunuldu.

Fakültemizin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Meral OZAN’ ın Türk halk masalları ve incelemesini kapsayan "Ocaktan Gelen Haber" adlı araştırma kitabı bilim camiası ile birlikte okuyucuların beğenisine sunuldu.

Page 4 of 8

FAKÜLTE DUYURULARI

Top