BİLİME KATKILARIMIZ

BİLİME KATKILARIMIZ

Fakültemizin Biyoloji bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Okan KÜLKÖYLÜOĞLU'nun "Denizel Olmayan Ostrakoda (Crustacea) Kabuk Yapısı İle Su Kalitesi, Sedimen Tipi ve A/Biyotik Faktörler Arasındaki İlişkisinin Belirlenmesi" başlıklı TÜBİTAK-ÇAYDAG 1001 projesi ile Prof. Dr. Mustafa YAMAN'ın "Şimşir Güvesi, Cydalima perspectalis (Lepidoptera:Crambidae) ile Biyolojik Mücadelede Entomopatojenlerin Kullanılma Olanaklarının Araştırılması" başlıklı TÜBİTAK-TOVAG 1001 projesi, TÜBİTAK-ARDEB Başkanlığı tarafından 2021 yılı 2. dönemi için desteklenmesine karar verilen projeler arasında yer almıştır (https://tubitak.gov.tr/tr/duyuru/ardeb-2021-yili-2-donem-1001-projelerinin-bilimsel-degerlendirme-sonuclari-aciklandi).
 

Fakültemizin Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Galip ÇAĞ'ın, Osmanlı Rumeli'sinin Avrupa'nın Balkanına dönüşümünün farklı yönlerini kronolojik bir düzenle aktardığı, bölgenin bugün içine düştüğü makus durumunu analiz ettiği "Balkanlar, Öteki Avrupa'nın Kökleri ve İnşası" adlı kitabı bilim camiası ile birlikte okurların beğenisine sunuldu.

Fakültemizin Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nusret ZENCİRCİ ile çalışma arkadaşları Faheem S.Baloch, Ephrem Habyarimana, Gyuhwa Chung'in ortaklaşa kaleme aldıkları "Buğday Çeşitleri (Wheat Landraces)" adlı kitabı bilim camiası ile birlikte okurların beğenisine sunuldu.

Fakültemizin Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet SOLAK'ın, 1683-1699 Osmanlı-Habsburg Harbi sırasında, Osmanlı İmparatorluğu’nun Macaristan ve Bosna serhadlerindeki askerî ve malî aklını analiz ettiği "Habsburg Serhaddindeki Osmanlı Garnizonlarının Finansmanı (M. 25 Eylül 1686-16 Şubat 1692)" adlı kitabı bilim camiası ile birlikte okurların beğenisine sunuldu.

Sayfa 1 / 8

FAKÜLTE DUYURULARI

Top